Mevlana - Semazen Gösterisi

  • Süre:

    1 Saat

  • Bölge:

    Kapadokya

  • Fiyat:

    50 TL

Seanslar : 16:00 veya 18:00

Sema töreni 7 bolumdur. Her bolumun ayrı bir manası vardır…


  - Birinci bolum: İlahi aşkı temsil eden Peygamber efendimizi metheden ıtri’nin bestelediği bir “na’t” ile baslar. Buna “Na’t-i Şerif “ denilir. Peygamberimizi methetmek, ondan evvelki bütün Peygamberleri yaratan Allah’ı methetmek demektir…


B  - Bu methiyeden sonra bir Kudüm darbesi duyulur. Bu vuruş Allah’ın (C.C.) kâinatı yaradisindaki “Kun= Ol” emrini temsil eder… (Kur. Ker. S. 36/A:82)


C  - 3. bolümde her şeye can veren “Nefesi” nefha-yi ilahiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur…


D  - 4. bolum, Sultan Veled devridir. Bu, semazenlerin birbirine üç defa selam vererek, bir peşrevle dairevi yürüyüşüdür. Şekilde gizli ruhun ruha selamıdır…


E  - Sema töreni 4 selamdır. Semazen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar. Kollarını bağlayarak bir rakamını temsil eder, böylece Allah’ın birliğine şahadet eder. Sehy Efendi’nin öperek Sema’ya giriş izni alır. Sema’ya baslar.


1’inci Selam,  insanin, bilgiyle hakikate doğarak, yüce Yaradan’ını ve kendi kulluğunu idrakidir…


2’nci Selam, İnsan’ın yaradılıştaki nizami, azameti musahade ederek, Allah’ın kudret’i karşısında hayranlık duymasıdır…


3’uncu Selam,  İnsanin hayranlık ve minnet duygusunun ask’a dönüşmesiyle, aklin Ask’a kurban olusudur. Bu tam teslimiyettir, Allah’a vuslattır, Sevgilide yok oluştur!


4’uncu Selam ise insanin manevi yolculuğunu tamamlayıp, kaderine razı olarak, yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüsüdür. Bu selama Şeyh Efendi ve Semazen basıda iştirak ederler. Bu noktada Semazen, Amene’r Resul’deki (K.Kerim Bakara 2. ayet 285.) Allah’a Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine… İman etmiş olmanın neşesi içindedir. İlahi emirlerin ve yaratılış sebeplerinin zevki ve idraki içindedir…


    Benliğini, egosunu mağlup etmiş Peygamber Efendimizin, “Ölmeden önce olunuz” ve Kur’an-i Kerim’in Fecr  S/27, son ayet’lerindeki, “Ey emin ve mutmain olan nefis, sen O’ndan hoşnut, O’da senden hoşnut olarak, Rabbine don! Has kullarım zümresine gir! Onlarla beraber Cennetime gir! “Emirlerine uymuş ve neşesine gark olmuştur…


 

Online Rezervasyon

Tur:

İsim:

E-Posta:

Telefon:

Tarih:

Kaç Kişi Katılacak:

Oteliniz

Güvenlik Kodu:

Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz

Mesajınız:

Benzer Turlar